icon
AkreditaceAkreditace   PřihlášeníPřihlášení

  
Novinky Program Návštěvníci O festivalu Partneři Press Kontakt
MENU ▼

Výstavy


Vojtěch Jasný: Fotografie

Autoportrét v hotelu
Termín výstavy: 26. 7. – 22. 9. 2013
Slovácké muzeum, Smetanovy sady 179
Termín vernisáže: 27. 7. 2013 v 16 hodin


Výstava představuje veřejnosti dosud neznámou tvorbu významného režiséra Vojtěcha Jasného. Návštěvníci se seznámí s výběrem fotografií, které nesoustavně, ale průběžně vznikaly od 40. let minulého století. Vojtěch Jasný zachycuje osobité autoportréty a portréty přátel, ale i města, krajinu, vesnická setkání, zátiší nebo dokumenty z natáčení filmů.

Petr Nikl: Kresby a malby z nového světa


Termín výstavy: 26. 7. – 22. 9. 2013
Slovácké muzeum, Smetanovy sady 179
Termín vernisáže: 27. 7. 2013 v 16 hodin


Fantastický New York, jak ho neznáte: podivuhodní zajíci z Coney Islandu, antifunkcionalistické hlavice mrakodrapů a možná i bizarní lidé z ulic, které jste mohli potkat zrovna včera. Soubor nejnovějších kreseb a obrazů inspirovaných americkou metropolí. Petr Nikl jako lovec beze zbraní i snový architekt. Made in NY.

Lette Valeska: Souhvězdí Hollywoodu

Autorka: Lette Valeska, fotografie z archivu Lette Valesky, Los Angeles, USA

Termín výstavy: 26. 7. – 30. 8. 2013
Kino Hvězda, náměstí Míru 951


Kolekce portrétů hollywoodských hvězd studiové éry je dílem fotografky, která spolu s celou řadou svých krajanů uprchla ve 30. letech z Německa. V roce 1938 doputovala i s manželem a dcerou do Kalifornie, kde její fotografie dětí zaujaly manželku Davida Selznicka a ta ji požádala, aby fotograficky zachytila den ze života jejích vlastních potomků. Její snímky udělaly na Selznicka takový dojem, že Valesku najal, aby fotografovala hollywoodské hvězdy. Lette Valeska nepracovala v ateliéru, ale své objekty zachycovala jako živé lidi, především v jejich vlastním prostředí a často v kruhu rodiny.

Igor Chmela: Fotografie


Termín výstavy: 18. 7. – 15. 9. 2013
Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103


Igor Chmela, herec Divadla Na zábradlí v Praze, se kromě své profese také intenzivně věnuje fotografování. Častými náměty jsou záběry z divadelního a filmového prostředí, ale také zajímavá zákoutí v krajině, momentky s portrétní nebo dětskou tematikou. Používá různé technické pomůcky, ale pozoruhodných výsledků dosahuje camerou obscurou, tzv. sirkoněm. Výběr z tvorby je připraven pro letošní LFŠ.

Patrik Hábl, Jan Kovařík: Obrazy a sochy

Patrik Hábl: Bílá krajina
Termín výstavy: 18. 7 – 15. 9. 2013
Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103


Patrik Hábl a Jan Kovářík jsou mladí, talentovaní umělci s velmi bohatou výstavní činností. S oblibou instalačně pracují s daným prostorem a tématem, a tak je tomu i v případě této výstavy, připravené nejen k letošní LFŠ, kterou zahájí Richard Drury.

Jan Kovářík se prezentuje kolekcí plastik, které svědčí o zralém a uceleném tvůrčím nazírání. Stačí letmý pohled na jeho plastické "věci", jak on sám často říká, abychom pochopili, že jejich hladká jednoduchost naopak představuje zhmotnění bohaté škály možných významů a stejně bohaté škály možných interpretací. Jejich tichá, nenápadně totemická přítomnost sama o sobě vznáší nevyřčené dotazy o našem místě v řádu přírody, o plynutí času s tím, co zaniká a co naopak trvá.

Patrik Hábl, jedna z nejvýraznějších tváří současného domácího malířství, bezezbytku ukazuje sílu a krásu tradičních uměleckých forem i v dnešní multimediální době. Zachovává vizuální a estetickou přitažlivost klasických krajinomaleb, přestože v prvé řadě zachycuje především krajiny vlastní mysli. Linie a tvary, které často nanáší bez použití štětce, totiž stále na mentální úrovni připomínají náš svět a tradiční představy o jeho zobrazování.

Workshop Karla Cudlína 2011-2012: Fotografie


Termín výstavy: 26. 7. – 1. 8. 2013
Cafe Portal, Masarykovo náměstí 35
Termín vernisáže: pondělí 29. 7. 2013 v 15 hodin


Práce z minulých fotografických workshopů reportážní fotografie LFŠ.

Fotografie absolventů Workshopu Karla Cudlína 2013


Termín výstavy: 1. 8. – 31. 8. 2013
Cafe Portal, Masarykovo náměstí 35
Termín vernisáže: čtvrtek 1. 8. 2013 v 18 hodin

 
V rámci Letní filmové školy v Uherském Hradišti se pravidelně uskutečňuje jedinečný workshop reportážní fotografie, který vede přední český fotograf Karel Cudlín (mimo jiné časopis Respekt). Letošní workshop bude zahrnovat přípravu, zásady a postupy reportážní fotografie uplatněné v terénu přímo z dění na LFŠ, nejlepší práce workshopu budou prezentovány na vernisáži v Cafe Portal ve čtvrtek 1. 8. 2013 v 18 hodin a publikovány ve Filmových listech. 

Výstava Vojenského historického ústavu

Termín výstavy: 26. 7. –3. 8. 2013
Park před Hotelem Grand, Palackého náměstí 349


Výstava připomene dva spolu úzce související milníky evropských či českých moderních dějin. V březnu 1933 zvítězila Hitlerova NSDAP ve volbách a v koalici s německou nacionální stranou získala mírnou většinu 53% mandátů. Ta paradoxně znamenala příležitost k pevnému uchopení moci a Hitler ji se svými spolustraníky bezezbytku využil. Rok 1938 znamenal v dějinách hitlerovského Německa posun od výhrůžek válkou ke konkrétním činům. Jednoznačným dokladem této změny není jen nechvalně známá Mnichovská konference, na níž zúčastněné mocnosti nadiktovali Československu ztrátu sudetských oblastí, ale i veškeré dění, které - zejména v pohraničních oblastech a v rovině politické - této tragédii předcházelo. Právě tyto události se pokusí návštěvníkům LFŠ zpřítomnit výstava v režii Vojenského historického ústavu situovaná do parčíku před hotelem Grand.

 

Marie Hladíková, Johana Švarcová, Dušan Tománek: Slovácký trash – výstava fotografií a jiného

Termín výstavy: 26. 7. – 3. 8. 2013
Reduta, Galerie v chodbě, Masarykovo náměstí 256
Termín vernisáže: úterý 30. 7. 2013 v 17 hodin


V srdci máš moravské DIY. Bolest hluboké orby, radost z jarních nadějí (do budoucna), pokoru k okamžiku sdílení (je dobré si je pamatovat), víru v dobrou úrodu (ještě pořád to má to smysl)""

Milan Bureš: Sevastopol

Sevastopol
Termín výstavy: 26. 7. – 3. 8. 2013
Reduta, Galerie Půda, Masarykovo náměstí 256
Termín vernisáže: neděle 28. 7. 2013 v 17 hodin

 
Zima 2009. Už jen cesta z Kyjeva do cíle. Permanentně přetopené vlaky s otevřenými vagóny. Na směsici vůně jídla a pachu potu si lze rychle zvyknout. Cizinec ve vagónu, který navíc neumí rusky, se automaticky stává atrakcí. Ranní kocovina. Vlak jede poslední půlhodinu kolem zátok a místy prosvítá otevřené moře. Ze zasněženého Kyjeva do zelení porostlé krajiny. Poslední desítky metrů před výstupem míjíme jeden z nákladních přístavů, doky na opravy lodí, desítky rybářských lodí. Ponorka. Vzduch. Námořníci v dlouhých kabátech, jež korzují po městě a čekají na další výpravu. Architektura. Krajina. Lidé. Poprvé v Sevastopolu.

 

SUPŠ Uherské Hradiště: Dívka z filmového plátna

Termín výstavy: 26. 7. – 3. 8. 2013
Reduta, Galerie II. (místnost malá chodba u lisu)


Výstava prací studentů oboru Návrhářství oděvů Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště. Výstava představí ucelenou kolekci modelů, která je inspirovaná hereckými postavami známých filmů. Modely jsou tvořeny jako filmový kostým z dané doby, do které je film zasazen.

Filip Beránek: Architektura 1948 – 1989
Michal Buráň: Smuteční síně socialismuTermín výstavy: 26. 7. – 3. 8. 2013
Klub kultury, Galerie Vladimíra Hrocha
Termín vernisáže: středa 31. 7. 2013 v 17 hodin


Autoři Filip Beránek a Michal Buráň, studenti Atelieru reklamní fotografie na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, představí na LFŠ 2013 své fotografické cykly tematizující československou architekturu za dob socialismu. Jejich práce, podobně jako jiné současné počiny na poli fotografie a historie architektury, reflektuje přehlížené období druhé poloviny 20. století. Stavby éry socialismu, mnohé velmi cenné a ve své době reagující na světové trendy Bruselského stylu nebo brutalismu, jsou velmi komplikovaně přijímány veřejností a nedostává se jim patřičné ochrany.

Terryho ponožky: Studentský plakát


Termín výstavy: 26. 7. – 3. 8. 2013
Slovácké divadlo


Tato výstava představuje výběr z návrhů studentských plakátů, které vznikly na základě oslovení různých výtvarných a odborných škol. První kolekce s názvem Jiný filmový plakát vznikla na půdě VŠUP v Praze v roce 2006 v ateliéru grafiky a ilustrace. Druhá 0,7 m filmového plátna pak v roce 2011 v ateliéru Grafický design 2 UJEP v Ústí nad Labem. K nim v roce 2011 přibyly další návrhy studentských plakátů. Pod názvem Různé pohledy vznikl komparační projekt studentů z Polska, Slovenska a Česka a v květnu byl realizován na festivalu Anifilm v Třeboni projekt studentských plakátů ke kultovním animovaným filmům. V lednu 2013 se do tohoto projektu aktuálně zapojí studenti Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni projektem PLAKÁTY-PLZEŇ-PONOŽKY-PRAHA.

Příběhy bezpráví – Z místa, kde žijeme


Kino Hvězda, náměstí Míru 951 (kavárna)
Termín výstavy: 23. 7. – 30. 8. 2013


Výstava Z místa, kde žijeme, představuje formou stylizovaných fotografií a textů osudy několika osobností perzekvovaných komunistickým režimem. Výstava vznikla jako výstup stejnojmenného studentského projektu, ve kterém žáci ZŠ a SŠ zaznamenávali příběhy pamětníků ze svého okolí. Vznikl dialog dvou životních zkušeností. Výstava společnosti Člověka v tísni o.p.s, vznikla v rámci projektu Příběhy bezpráví (Jeden svět na školách). V Uherském Hradišti je partnerem výstavy občanské sdružení Memoria.

Na výstavu v průběhu Letní filmové školy navazují také doprovodné tematické akce v Cafe Portal, které se hlásí k aktivitám kampaně Proti ztrátě paměti a cílům Iniciativy za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti.

www.veznice.uh.cz | www.jsns.cz | www.clovekvtisni.cz | www.protiztratepameti.cz


NEPŘEHLÉDNĚTE


Všem milým účastníkům a filmovým fanouškům děkujeme za přízeň a těšíme se na setkání v příštím roce. Jubilejní 40. Letní filmová škola Uherské Hradiště se uskuteční 25. července – 2. srpna 2014.

Filmové listy

POŘADATEL


HLAVNÍ PARTNEŘI


FOTOGALERIE


POČASÍ ZÍTRANovinky Program Denní program Přehled cyklů Doprovodné akce Odborný program Hosté Návštěvníci Než vyrazíte Registrace Ubytování Promítací místa Mapa festivalu O festivalu Co je LFŠ Vizuální styl LFŠ Historie Ohlasy hostů Fotogalerie Press Press akreditace Ke stažení Ohlasy Partneři Záštity Mediální partneři Finanční podpora Spolupráce Kontakt


Všechna práva vyhrazena / © 2013 Asociace českých filmových klubů / realizace nextWEB / admin