icon
AkreditaceAkreditace   PřihlášeníPřihlášení

  
Novinky Program Návštěvníci O festivalu Partneři Press Kontakt
MENU ▼

PROGRAMOVÉ CYKLY


Letní filmová škola byla od počátku vnímána jako netradiční typ festivalu, jehož páteř netvoří soutěžní sekce a červené koberce, jako je tomu na jiných festivalech. Rozmanité tendence, programové směřování a ambice vedly k jasnému důrazu na konkrétní téma, které dominovalo jednotlivým ročníkům. Vývoj LFŠ od roku 2008 směřuje k jasnějšímu rozdělení programu, zdůraznění linií a motivací výběru cyklů a filmů.
Zobrazit více...

Programový koncept LFŠ počítá se šesti každoročně se opakujícími sekcemi:

Fokus – hlubší pohled do historie, vývoje a tendencí konkrétní národní kinematografie (jednotlivé cykly představují osobnosti, témata a tendence typické pro tuto kinematografii).

Spektrum – představuje aktuální osobnosti či témata ve světové kinematografii, měnící tvář současného filmu a upozorňující na závažné skutečnosti dnešní společnosti.

Inventura – specifikum Letní filmové školy představuje archivní a klasické snímky v podobě retrospektiv či kapitol z filmové historie; Mottem sekce je „Z archívů zpět na plátna kin!“

Visegradský horizont – kinematografický průnik čtyř zemí bývalé visegradské čtyřky upozorňuje na legendy i talenty národních kinematografií a společné téma, nezapomínáme na zhodnocení uplynulé sezóny všech čtyř zemí.

AČFK uvádí
– AČFK jako pořadatel LFŠ má své nezastupitelné místo na českém distribučním trhu a „filmovka" je výjimečným prostorem repríz, premiér a předpremiér filmů uváděných do české distribuce (za účasti hostů).

Zvláštní uvedení
– sekce je prostorem pro speciální typy projekcí mimo formát ostatních cyklů.
Zobrazit méně...

PŘEHLED LETOŠNÍCH CYKLŮ


Fokus | Portugalsko

Tradiční sekce Fokus představí tento rok historicky bohatou a v současné době velmi progresivní kinematografii Portugalska. Součástí programu budou projekce němých filmů s živým hudebním doprovodem, sekce věnovaná fenoménu portugalského novo cinema šedesátých let či retrospektiva děl jednoho z klasiků portugalského i světového filmu (a nejstaršího režiséra současnosti) Manoela de Oliveiry. V rámci sekce věnované současné portugalské kinematografii představí osobně své filmy klíčová osobnost portugalského filmu, režisér Pedro Costa.
Více k osobnosti Manoela de Oliveira naleznete zde
Více k sekci Fokus: Portugalsko najdete zde

Inventura | Kaneto Šindó

Režisér a scenárista Kaneto Šindó, jenž loni zemřel krátce po svých stých narozeninách, náležel mezi nejuznávanější japonské filmaře z generace Akiry Kurosawy. Na Západě proslul především dvojicí snímků s nadpřirozenými a hororovými motivy Onibaba a Černá kočka. Ty ovšem představují pouze jeden z řady tematických i stylových vrcholů napříč šedesáti lety jeho režijní kariéry. Šindóova filmografie klenoucí se od levicových protiválečných pamfletů přes formálně expresivní snímky zkoumající vztah sexuality a moci až po tradicionalistické portréty velkých umělců může sloužit jako ilustrace proměn a trendů v rámci japonské kinematografie dvacátého století. Více k sekci naleznete zde

Inventura | Zlatá éra Hollywoodu

Studia, jejichž loga dnes vídáme před americkými filmy, jsou už jen stínem obřích, mocných a výkonných společností, které vládly Hollywoodu od konce 20. let až do konce let padesátých. Tuto éru často označujeme za “zlatou” či prostě ”studiovou”. Ze sedmi a půl tisíce filmů, které v té době byly natočeny, si nemůžeme promítnout ani jejich zlomek, můžeme si ovšem představit nejen zástupce nejvýznamějších a nejcharakterističtějších žánrů a trendů oné doby, ale především přiblížit principy fungování onoho vynálezu: studiového systému v Hollywoodu, jeho geniality i stínů. Více k sekci zde

Inventura | Film a živá hudba

V centru letošní sekce němých filmů s živou hudbou bude stát retrospektiva filmů Georga Wilhelma Pabsta, významného německého režiséra rakouského původu a rodáka z Roudnice nad Labem. Pabstovy němé snímky se vyznačují silným důrazem na psychologii postav, v jeho případě zejména ženských hrdinek v těžkých životních situacích. Silně sociálně kritické filmy ovlivněné realismem a tzv. novou věcností (zejména snímky jako Pandořina skříňka, Ulička, kde není radosti nebo Záhady lidské duše), vynesly Pabstovi v období Výmarské republiky respekt a dodnes je díky ním známý, i přesto, že k plodným autorům patřil i ve zvukové éře. Jako každý rok představíme zásadní snímky tohoto režiséra s nově zkomponovanými živými doprovody. Více k sekci najdete zde, profily hudebních skupin, které doprovodí němé filmy najdete zde

Inventura | Půlnoční delikatesy: zombie horory

Letošní lahůdkářský výběr půlnočních laskomin se ponese ve znamení masité zábavy a výživných mozečků – ústředním tématem nočních projekcí totiž budou zombie. Z početné tradice snímků s oživlými mrtvolami jsme vybrali 8 filmů, které divákům nastíní tematickou pestrost, ale i myšlenkovou podnětnost jednoho z nejpopulárnějších subžánrů hororů. Vedle zásadních titulů, které ustanovily ikonické znaky filmových zombií, tedy představíme i takové, které klasický kánon narušují. Exkurze vedoucí od voodoo mystiky po bizarně brakové fantazie navíc odhalí, že zombie filmy mohou nabízet i kritickou reflexi dobových společenských fenoménů.Více k sekci zde

Inventura | Rok 1933: Nástup nacismu

Sekce věnovaná propagandistické filmové tvorbě v produkci třetí říše od nástupu Adolfa Hitlera na post říšského kancléře (stalo se tak právě před 80 lety) až do konce 2. sv. v. si klade za cíl představit divákům rozličné tváře soudobé angažované produkce od monumentálních dokumentů L. Riefenstahlové, přes nenávistné výpady vůči Židům či spojencům, válečné velkoprodukce, až po žánrové snímky se zřetelným politickým podtextem. Součástí sekce bude také bohatý doprovodný program, mimo jiné mapující reakce československé strany na německou propagandu, případně rekonstruující náhled současných německých historiků a filmových historiků na tuto temnou dějinnou etapu.
Sekce je připravena ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem.
Více k sekce najdete zde

Spektrum | Nenápadný půvab krize

Rozhodli jsme se sestavit sekci složenou z filmů, které nejrozmanitějším způsobem tematizují a snaží se vysvětlit nanejvýš aktuální pojem „kolaps“ a „krize“. Kromě toho by tato díla mohla v době nepopiratelného úpadku či krize vzdělanosti, kdy nemalá část politických a podnikatelských elit stále častěji označuje, ať už přímo, či nepřímo, zejména humanitní vzdělání za ne-li zcela zbytečné, pak tedy alespoň „ne až tak důležité“ a „společnosti fakticky mnoho [nebo přímo nic] nepřinášející“, ukázat, že také umělci mají k současné podobě „světa na rozcestí“ mnoho co říci. A právě filmové umění v průběhu 20. století mnohokrát na „krizi“ společnosti poukazovalo (nejen jako na ekonomický krach). Nebylo tedy naším cílem poskytnout vyčerpávající obraz o reprezentace krize v kinematografii, ale spíše poukázat na v mnoha směrech inspirativní díla, která přinášejí nejrůznější pohledy na problém spravedlivého uspořádání společnosti a našeho vztahu k dějinám. Jejich prizmatem se ostatně krize často jeví jako něco nenápadně půvabného. Více k sekci naleznete zde

Visegrádský horizont | Polský historický velkofilm

V roce 1960 natočil režisér Alexandr Ford podle Sienkiewiczowy literární předlohy film Křižáci. Tímto snímkem odstartoval vlnu velkých historických filmů, které obzvlášť v 60. letech tvoří nezanedbatelnou část polské filmové produkce. Historický velkofilm však v polské kinematografii zdomácněl natolik, že se s ním od té doby setkáváme pravidelně. Výjimkou není ani současná tvorba. V rámci tohoto programového bloku představíme nejen výběr těch nejlepších snímků daného žánru, často v nové rekonstruované kvalitě, ale budeme se rovněž zamýšlet nad příčinami velké obliby historického velkofilmu v Polsku. Více k sekci naleznete zde

Visegrádský horizont | Legenda Visegrádu:
Vojtěch Jasný

Jeden z největších géniů českého filmu! Jeho snímky pravidelně bodovaly na festivalu v Cannes a jeho opus magnum Všichni dobří rodáci dodnes patří ke klenotům světové kinematografie. Reprezentativní retrospektiva jeho tvorby se zaměří především na snímky, které natáčel po svém odchodu z Československa po okupaci země vojsky Varšavské smlouvy. Nejdříve působil v Rakousku a Německu, posléze v Jugoslávii a nakonec se přesunul za Velkou louži do USA a Kanady. Pro celou jeho tvorbu je typický cit pro mravní řád, výjimečná empatie k lidem, zvířatům i krajině, dar mimořádně působivého poetického vidění. Součástí sekce bude masterclass s Vojtěchem Jasným i výstava jeho fotografií. Více k retrospektivě zde

Visegrádský horizont | Česká, slovenská, polská, maďarská sklizeň

To nejlepší z české, slovenské, maďarské a polské kinematografie za poslední rok. Kromě jiných vítěz rotterdamského festivalu, syrově nekompromisní drama ze slovensko-českého pomezí Můj pes Killer, Českými lvy ověnčená noirová krimi Ve stínu a v premiéře strhující dokument Hodinový hoteliér o návratu k divadlu takových legend Činoherního klubu, jakými jsou Vladimír Pucholt, Libuše Šafránková, Jan Kačer a Josef Abrhám, a to jen proto, aby pomohli svému kamarádovi ve zdravotní i životní nouzi Pavlu Landovskému.

Visegrádský horizont | Studentské filmy

Diváci budou mít opět možnost zhlédnout to nejzajímavější, co v uplynulém roce vzniklo na poli studentského filmu. Ve spolupráci s pražskou FAMU, píseckou FAMO, zlínské UTB a bratislavské VŠMU je připraven program čítající přes dvacet současných snímků. Zároveň bude ve dvou blocích představena tvorba z roku 2011, která na Letní filmové škole chyběla, a úspěšné české snímky ze studentské sekce Cinéfondation v Cannes a také kandidáti na studentského Oscara. Žánrově pestrý výběr dokazuje, že o budoucnost českého, popřípadě slovenského filmu se netřeba bát.

Visegrádský horizont | NFA: Širokoúhlá šedesátá

Šedesátá léta v československé kinematografii nejsou jen zlatá. Můžeme se na ně dívat i z jiných úhlů. V souboru, který nabízí Národní filmový archiv v roce oslav 70. výročí archivnictví u nás, je primární pohled technický. V době, kdy 35mm pás pomalu odchází a i kolektivní projekce v kině je ohrožena na úkor pohodlnějších způsobů vnímání pohyblivých obrazů, jsme vybrali filmy, které jinak než na plátně nevyzní: širokoúhlé černobílé snímky. Na nich můžeme sledovat téměř alternativní dějiny jednoho z nejslavnějších období dějin naší kinematografie – využívající široké plátno pro odvážnější a vyspělejší práci s prostorem a rámem, a pohybující se v širokém spektru od žánru a výpravnosti k intimnější osobní výpovědi a lyrice. Více k sekci naleznete zde


AČFK uvádí

Tradiční přehled distribuční aktivity Asociace českých filmových klubů za poslední rok včetně kompletního představení Projektu 100 a premiéry jeho posledního filmu: Všech dobrých rodáků režiséra Vojtěcha Jasného.
www.acfk.cz
www.projekt100.cz


NEPŘEHLÉDNĚTE


Všem milým účastníkům a filmovým fanouškům děkujeme za přízeň a těšíme se na setkání v příštím roce. Jubilejní 40. Letní filmová škola Uherské Hradiště se uskuteční 25. července – 2. srpna 2014.

Filmové listy

POŘADATEL


HLAVNÍ PARTNEŘI


FOTOGALERIE


POČASÍ ZÍTRANovinky Program Denní program Přehled cyklů Doprovodné akce Odborný program Hosté Návštěvníci Než vyrazíte Registrace Ubytování Promítací místa Mapa festivalu O festivalu Co je LFŠ Vizuální styl LFŠ Historie Ohlasy hostů Fotogalerie Press Press akreditace Ke stažení Ohlasy Partneři Záštity Mediální partneři Finanční podpora Spolupráce Kontakt


Všechna práva vyhrazena / © 2013 Asociace českých filmových klubů / realizace nextWEB / admin