icon
AkreditaceAkreditace   PřihlášeníPřihlášení

  
Novinky Program Návštěvníci O festivalu Partneři Press Kontakt
MENU ▼

Výročí: Rok 1933 – Nástup nacismu


Triumf vůle (1935, režie Leni Riefenstahlová)V roce 2013 uplynulo osmdesát let od chvíle, kdy se moci v Německu chopila Hitlerova NSDAP. Toto datum může být oprávněně chápáno jako velmi důležitý milník na cestě k nejbolestnější etapě moderních dějin lidstva, druhé světové válce a s ní spojeného holocaustu.

O Hitlerově třetí říši vzniká ročně bezpočet dokumentárních filmů, jež si kladou za cíl připomenout zhůvěřilosti, kterých se nacistické Německo v třicátých a čtyřicátých letech minulého století dopouštělo, a docílit tak, aby se něco podobného již nikdy nemohlo opakovat. Vždy bývá důkladně analyzována i nacistická propaganda včetně filmového odboru. Produkce německé kinematografie pod kuratelou pohlavárů NSDAP a speciálně Josefa Göbelse je však většinou redukována na několik záběrů z Triumfu vůle Leni Riefenstahlové, případně Harlanova Žida Süsse, jako by se příslovečnou Pandořinu skříňku s nenávistí koncentrovanou na filmovém páse báli otevřít i samotní filmaři… V Německu je většina snímků protektorátní propagandistické produkce dokonce přísně zakázána.

I přes výše zmíněné bychom rádi na LFŠ 2013 tuto neslavnou kapitolu dějin kinematografie otevřeli a podrobně ji analyzovali. Domníváme se, že zejména v dnešní době zřejmých mediálních manipulací a eskalací xenofobních nálad je důležité připomenout nebezpečí manipulace masou pomocí audiovizuálních kódů a nabídnout divákům „výdobytky“ takovéto nenávisti včetně obrazu jejího důsledku.

NSDAP se začala seriózně zabývat kinematografií v roce 1930, kdy již měla v Německu na starosti distribuci stranou financovaných či pouze preferovaných filmů. Po převzetí moci roku 1933 strana kontrolovala i filmovou výrobu a během následujících 12 let povýšila film na nejdůležitější nástroj propagandy tzv. třetí říše.

Žid Süss (1940, režie Veit Harlan)Sekce Nástup nacismu záměrně nabízí co nejvíce tváří hitlerovské filmové propagandy. Silnou prvopočáteční skupinu snímků, zobrazujících tzv. Kampfzeit čili čas zápasu o převzetí moci, reprezentuje film Hanse Steinhoffa Chlapec z Hitlerjugend z roku 1933, dokumentární filmy na přímou zakázku NSDAP monumentální Triumf vůle Leni Riefenstahlové. Z filmů zaměřených proti etnikům či národům připomínáme již zmíněného Žida Süsse Veita Harlana, ale i méně známé filmy protibritské (Strýček Krüger), protiruské (GPU) a protičeské (Zlaté město, film byl v protektorátních kinech promítán pouze členům NSDAP). Představujeme však i tehdy nejpopulárnější německý film, Velikou lásku Rolfa Hansena, jehož primárním účelem bylo zabavit diváky, politické informace obsahoval až ve druhém plánu, a také kolaborantský příspěvek z protektorátní produkce, dokument Miloše Cettla Kolesa dějin.

Jednou z nejodpornějších ukázek z propagandistické produkce třetí říše je bezpochyby film Žaluji, o euthanasii tělesně postižených. Samostatnou kapitolou a zároveň posledním velkoprojektem německé kinematografie v područí NSDAP je velkofilm Kolberg z doby napoleonských válek. Přestože šlo o neobyčejně nákladný projekt, na konci války se již prakticky nedočkal uvedení. Epilog sekce tvoří komponovaný program ze dvou zdánlivě nesouvisejících dokumentů, z fragmentu propagandistického snímku Kurta Gerrona Vůdce daroval židům město, jenž byl roku 1944 natočen v koncentračním táboře Terezín, a z filmu Billyho Wildera Mlýny smrti z roku 1945. Zatímco první z nich měl oklamat veřejnost a líčil koncentrační tábor jako prosluněný životní prostor, který v nekonečném dobrodiní Němci v čele s vůdcem propůjčili Židům ke klidnému žití, ten druhý jako jeden z prvních odhaluje skutečné hrůzy, které se děly v koncentračních táborech.

Sekce Nástup nacismu bude dále obohacena o přednášky a diskusní panely, její součástí bude také výstava zapůjčená Vojenským historickým ústavem.

Sekce je připravena ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem.

Aleš Říman

NEPŘEHLÉDNĚTE


Všem milým účastníkům a filmovým fanouškům děkujeme za přízeň a těšíme se na setkání v příštím roce. Jubilejní 40. Letní filmová škola Uherské Hradiště se uskuteční 25. července – 2. srpna 2014.

Filmové listy

POŘADATEL


HLAVNÍ PARTNEŘI


FOTOGALERIE


POČASÍ ZÍTRANovinky Program Denní program Přehled cyklů Doprovodné akce Odborný program Hosté Návštěvníci Než vyrazíte Registrace Ubytování Promítací místa Mapa festivalu O festivalu Co je LFŠ Vizuální styl LFŠ Historie Ohlasy hostů Fotogalerie Press Press akreditace Ke stažení Ohlasy Partneři Záštity Mediální partneři Finanční podpora Spolupráce Kontakt


Všechna práva vyhrazena / © 2013 Asociace českých filmových klubů / realizace nextWEB / admin