icon
AkreditaceAkreditace   PřihlášeníPřihlášení

  
Novinky Program Návštěvníci O festivalu Partneři Press Kontakt
MENU ▼

Nesnesitelná hladovost nebytí


Noc oživlých mrtvol (1968, režie George Romero)Blok půlnočních žánrových projekcí na letošní LFŠ je zasvěcen zombie filmům, jednomu z největších subžánrů hororu. Oživlé mrtvoly představují nejmladší přírůstek do katalogu ikonických hororových monster a na rozdíl od ostatních krvelačných kreatur, jako upírů, vlkodlaků či mumií, které se objevovaly hojně také ve fantastické literatuře a komiksech, jsou spjaté především s kinematografií (a v novém tisíciletí také s videohrami). Nicméně již za krátkou dobu „fikční“ existence, která započala na přelomu dvacátých a třicátých let minulého století, stačily když ne z hlediska kritického přijetí, tak alespoň co do počtu titulů převážit nad konkurencí.

Zombie se staly vyhledávaným dramatickým motivem především kvůli jejich snadné produkční dostupnosti. Oživlé mrtvoly lze jednak velmi snadno a lacině ztvárnit, stačí mít příslušný počet komparsistů a schopného maskéra, ale také na rozdíl od Drákuly či Frankensteinova monstra na ně nikdo nevlastní autorská práva, takže není třeba se vyrovnávat s majiteli licence. A jelikož neexistuje jedno původní dílo, od něhož by se odvozovala podoba většiny následujících, mohou mít oživlí mrtví nespočet různých vzezření. Navzdory umanutosti žánrových fandů neexistuje striktní, či dokonce kodifikovaný soubor atributů, který by podmiňoval příslušnost určitých snímků k žánru či jiné naopak vylučoval.

Dellamorte Dellamore (1994, Michele Soavi)Všechny filmové zombie mají společné jediné, a sice zosobňují tělesnost a smrtelnost naší existence a konkretizují tak náš strach ze smrti. Tvůrci mají volnou ruku v tom, čím vstávání mrtvých z hrobů ve vyprávění odůvodní (voodoo, průmyslové znečištění, vojenské a vládní experimenty, šílení či nezodpovědní vědci, paranormální schopnosti apod.), jaké fyzické atributy zombiím přiřknou (šouravá chůze, rychlý běh) či jaký stanoví způsob jejich likvidace (od ohně přes ránu do hlavy až po naprostou nezničitelnost). Během bohaté historie žánru se ustanovilo několik snímků, které dnes patří k zombie kánonu, ale stejně jako existují tvůrci, kteří na tato díla (převážně z komerčních důvodů) cíleně navazují, jiní filmaři se proti nim naopak vymezují, či je pouze nezohledňují a jdou vlastní cestou. Na druhou stranu můžeme v této neukotvenosti a stylové variabilitě spatřovat důvod, proč oživlé mrtvoly nejen že nikdy nevyšly z módy, ale navíc dokázaly držet palec na tepu doby.

Obecně můžeme říci, že jakékoli žánrové snímky cílící na široké publikum představují zrcadlo dobových nálad, protože nejsnáze mohou oslovovat diváky právě prostřednictvím vztahování se k aktuálnímu dění, případně jeho eskapickým vytěsňováním. Nejpřímočařejší v tomto ohledu vždy byly horory a exploatační filmy, neboť ze své podstaty přímo cílí na strach a obavy publika. Když zohledníme kontext doby a země vzniku, ukazují se mnohé staré zombie filmy jednak coby fascinující časové konzervy své doby, ale také jako mnohovrstevnatá díla otevřeně komentující dobová ožehavá témata. Osm snímků, které uvede letošní Letní filmová škola v rámci sekce Půlnoční delikatesy, bylo vybráno s ohledem na výše řečené.

Nějakým způsobem pokrýt ikonická díla, nebo ukázat rozličné národní příspěvky žánru by bylo na omezeném prostoru festivalové sekce zhola nemožné, a tak výběr snímků zohledňoval dvě klíčové podmínky. Na jedné straně bylo cílem zahrnout filmy, které představují podnětná díla právě s ohledem na společenské či kulturní dobové fenomény. Současně měla sekce nastínit také pestrost podob filmových oživlých mrtvol, a to jak z hlediska jejich dramatického užití v rámci vyprávění, tak i co do rozličných stylových a subžánrových poloh.

Jiří Flígl

NEPŘEHLÉDNĚTE


Všem milým účastníkům a filmovým fanouškům děkujeme za přízeň a těšíme se na setkání v příštím roce. Jubilejní 40. Letní filmová škola Uherské Hradiště se uskuteční 25. července – 2. srpna 2014.

Filmové listy

POŘADATEL


HLAVNÍ PARTNEŘI


FOTOGALERIE


POČASÍ ZÍTRANovinky Program Denní program Přehled cyklů Doprovodné akce Odborný program Hosté Návštěvníci Než vyrazíte Registrace Ubytování Promítací místa Mapa festivalu O festivalu Co je LFŠ Vizuální styl LFŠ Historie Ohlasy hostů Fotogalerie Press Press akreditace Ke stažení Ohlasy Partneři Záštity Mediální partneři Finanční podpora Spolupráce Kontakt


Všechna práva vyhrazena / © 2013 Asociace českých filmových klubů / realizace nextWEB / admin